Menu  

Praktische informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR VERZEKERDEN VAN VERZEKERAARS WAARMEE IK GEEN CONTRACT HEB AFGESLOTEN

Momenteel heb ik geen ruimte voor het verlenen van verzekerde zorg aan verzekerden van verzekeraars waarmee ik geen contracten heb afgesloten. Bent u zo'n verzekerde, kunt u uitsluitend voor niet-verzekerde zorg (in jargon OVP= onverzekerd product) terecht als zelfbetaler. De kosten voor deze zorg zijn van de belasting aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of raadpleeg uw belastingconsultent hierover. U kunt ook op de link onderaan deze pagina klikken, waarmee u direct op de specifieke pagina betreffende de aftrek van zorgkosten van de Belastingdienst terecht komt.

De verzekeraars waarmee ik voor 2023 een contract heb staan HIER vermeld. Staat uw verzekeraar daar niet bij, geldt voor u het bovenstaande.

Onder de zogenaamde "niet-verzekerde zorg" vallen:

 • overwerktheid, overspannenheid, burn-out of preventie daarvan
 • werk- en studieproblemen, werkloosheid, verandering van loopbaan
 • relatieproblemen, niet alleen met betrekking tot een (ex)-partner maar ook met betrekking tot kinderen en andere familieleden
 • assertiviteitsproblematiek
 • identiteitsproblematiek
 • zingevingsvragen
 • rouw en verlieservaringen, ook bij rouw om het verlies van een huisdier
 • slaapproblemen, nachtmerries of anderszins angstige dromen
 • "vage" lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
 • problemen met vriendschappen
 • seksuele problemen
 • opvoedingsproblemen
 • problemen met het ouder worden of andere levensfaseproblematiek
 • problemen met het maken van keuzes
 • hoogbegaafdheid
 • angsten waarvoor u volgens de verzekeraar medicatie in zou kunnen nemen (zoals angsten in het openbaar vervoer, angst om te falen)
 • alle klachten en problemen waarvoor geen eenduidige diagnose in de vorm van een stoornis te stellen is

  Let op: de bovenstaande lijst is niet uitputtend. Verzekeraars hanteren soms afwijkende normen voor niet-verzekerde zorg, bijvoorbeeld door psychologische problematiek door of na langdurige ziekte niet te vergoeden. Een heel enkele keer vergoedt een verzekeraar OVP facturen in een aanvullend pakket, vraagt u dit alles vooral na bij uw verzekeraar. Overigens heeft u voor consulten die binnen de niet-verzekerde zorg vallen geen verwijsbrief van de huisarts nodig. U kunt direct contact met mij opnemen en een afspraak maken.

  De kosten voor een consult binnen de niet-verzekerde zorg zijn € 117,33. Dit bedrag is in overeenstemming met het door de NZa vastgestelde tarief voor een OVP-consult van 45 minuten.

  De specifieke pagina van de Belastingdienst over aftrek van zorgkosten is:
  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/aftrek_zorgkosten

  Disclaimer

  ik ben onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor de informatie die uw zorgverzekeraar, de Belastingdienst of uw belastingconsulent aan u verstrekken. Mochten er onduidelijkheden zijn of vragen rijzen met betrekking tot de door hen gegeven informatie dient u deze zelf aan uw zorgverzekeraar, de Belastingdienst of uw belastingconsulent voor te leggen.

 •   
  Facebook  Twitter  LinkedIn

  Droomtoko
  Bent u geïnteresseerd in wat uw dromen betekenen?
  Bezoek www.droomtoko.nl.